Величания

РжcтвY пrтhz бцdы.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
ÎL>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
пре
ïx1
свz
âd
та
ïY
z
ìSs
дэ
ïWJ
во,
ìZ
и
ïj(
чтем8
g
свz
âl(
тых8
ðu1
ти
g
ро
ÎL4:
ди
ïx1
те
ïWJ
лей,
âu
и
ïx
все
ðx1
сла
â<9
вно
ðu1
е
ìSs
сла
ïWJ
вимъ
ìc
ро
ïx
же
âl(
ство
Î+C
---
âá88K(
---
ïêj#
тво
ïQ
е.
Воздви1женію чcтнaгw кrтA.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìZ
и
ïj(
чтем8
âl(
крест8
ðu1
твой
g
свz
Î +L4:
ты
ïx1
---
ïWJ
и,
âl(
имъ
â<9
же
ïx1
насъ
ìSJ
спаслъ
ðR
є
ïWJ
си,
ìc
t
ïx
ра
âl(
бо
ðu
ты
ðl(
вра
Î +++C
---
âá88K(
---
ïx1
жи
ïY
---
ðQ
z.
Введeнію пrтhz бцdы.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
пре
ïx1
свz
âd
та
ïY
z
ìSs
дэ
ïWJ
во,
ìZ
бо
ïx1
го
g
и
âl(
збра
ðu
нна
ðu
z
ðu
t
ðu1
ро
g
ко
Î +L4:
ви
ïx1
---
ïWJ
це,
g
и
âl(
чтемъ
ïj(
є
ðx
же
ðx1
в8це
â<9
рковь
ïx1
го
ìSs
спо
ïWJ
дню,
g
вхо
âl(
жде
ðu
ні
ðu
е
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
тво
ïQ
е.
РжcтвY хrт0ву.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìk(
насъ
ïj(
ра
g
ди
âl(
ны
ðu
нэ
ðl(
пло
ðu
ті
ðu
ю
ðl(
ро
g
ждь
Î +L4:
ша
ïx1
го
ïWJ
сz,
âl(
t
â<9
без
ïx1
не
ìSJ
вэ
ðR
стны
ïWJ
z
ìZ
и
ïx
пре
âl(
чи
ðu
сты
ðu
z
ðu
дэ
ðu1
вы
g
ма
âl(
рі
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
и.
БGоzвлeнію гDню.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìk(
насъ
ïj(
ра
g
ди
âl(
ны
ðu
нэ
ðl(
пло
ðu
ті
ðu
ю
ðl(
кре
g
щь
Î +L4:
ша
ïx1
го
ïWJ
сz,
âl(
t
â<9
ї
ïx1
w
ìSs
а
ïWJ
нна
g
в8во
âl(
дахъ
ðu1
ї
g
w
âl(
рда
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
нскихъ.
Срётенію гDню.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìZ
и
ïj(
чтем8
g
пре
âl(
чи
ðu
сту
ðu
ю
ðu1
ма
g
---
Î +L4:
терь
ïx1
тво
ïWJ
ю
ïáWJ(
є
ðx
ю
ðx
же
ðx
по
ðx1
за
â<9
ко
ïx1
ну
ìSs
ны
ïWJ
нэ
ìc
при
ïY
не
âl(
се
ðu
сz
ðu
в8це
ðu1
рковь
g
го
âl(
спо
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
дню.
Бlговёщенію пrтhz бцdы.
g
А
ïj(
рха
ìc
нгель
ðc1
скі
g
и
â<(4
гла
â<9
---
ïWJ
съ
ðx
во
ðx1
пі
ïj(
е
ìc1
мъ
íz
ти
ìá12 4
чи
í88J\
ста
ãS
z:
ïáWJ(
ра
ìc1
дуй
íz
сz
g
њ
âSN
бра
ðu1
до
g
ва
âU
нна
ïWJ
z
ðx1
го
ïj(
спо
ìc1
дь
íz
с8то
ìá12 4
бо
í88J\
---
ãQ
ю.
Въ нLю цвэтнyю.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
g
њ
âl(
са
g
нна
Î +L4:
в8вы
ïx1
---
ïÐW y
шнихъ:
g
и
â<9
мы
ïx1
ти
ìc
во
ðR
пі
ïWJ
емъ:
ìc
бла
ïx1
го
g
сло
âu1
венъ
g
грz
Î +L4:
ды
ïx1
---
ïWJ
и
âu
во
ðu
и
ðu1
мz
g
го
âl(
спо
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
дне.
Въ нLю fоминY.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìk(
насъ
ïj(
ра
âu
ди
ðu
во
ðu1
адъ
g
со
Î +L4:
ше
ïx1
дша
ïWJ
гw
âu
и
ïx
ссо
ìSJ
бо
ðR
ю
ïWJ
всz
ìc
во
ïY
скре
âl(
си
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
вша
ïQ
гw.
Вознесeнію гDню.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
є
ðu
же
ðu1
на
g
---
Î +L4:
не
ïx1
бе
ïWs
са
g
с8пре
âl(
чи
ïx1
сто
â<9
ю
ïx1
ти
ìSJ
пло
ðR
ті
ïWJ
ю,
g
бо
âl(
же
ðu
стве
ðu
нно
ðu
е
ðu1
во
g
зне
âl(
се
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
ні
ïQ
є.
Въ нLю н7 ю.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
є
ðu
же
ðu1
на
g
---
Î +L4:
не
ïx1
бе
ïWs
са
g
с8пре
âl(
чи
ïx1
сто
â<9
ю
ïx1
ти
ìSJ
пло
ðR
ті
ïWJ
ю,
g
бо
âl(
же
ðu
стве
ðu
нно
ðu
е
ðu1
во
g
зне
âl(
се
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
ні
ïQ
є.
Прењбражeнію гDню.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
жи
ïx1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu1
емъ
g
пре
âl(
чи
ðu
сты
ðu
z
ðl(
пло
g
ти
Î +L4:
тво
ïx1
е
ïWJ
z,
â<(4
пре
ìSJ
сла
ðR
вно
ïWJ
е
ìc
пре
ïx
w
g
бра
âl(
же
Î ++C
---
âá88K(
---
ïx1
ні
ïY
---
ðQ
є.
Оµ3спeнію пrтhz бцdы.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
пре
â<9
не
ïx1
по
ìSJ
ро
ðR
чна
ïWJ
z
âá88K(
ма
ðu
ти
ðu
хри
ðu
ста
ðu1
бо
g
га
Î +L4:
на
ïx1
ше
ïWJ
гw,
âu
и
ïx
все
ðx1
сла
â<9
вно
ðu1
е
ìSs
сла
ïWJ
вимъ
g
ў
âl(
спе
ðu
ні
ðu
е
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
тво
ïQ
е.
Прпdбному сeргію.
ìp
Оµ3
ïY
бла
âl4(
жа
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
ìc0
пре
ïx0
по
âl(
до
ïx1
бне
â<9
n
ïx1
тче
ìSs
се
ðR
ргі
ïWJ
е,
ìZ
и
ïj(
чтем8
g
свz
âl(
ту
ðu
ю
ðl(
па
g
---
Î +L4:
мzть
ïx1
тво
ïWJ
ю,
g
на
âl(
ста
â<9
вни
ïx
че
ìSJ
и
ðR
но
ïWJ
комъ
ìc
и
ïx1
со
g
бе
âl(
сэ
ðu1
дни
g
че
âl(
а
Î ++C
---
âá88K(
---
ïx1
нге
ïY
---
ðQ
ломъ.
Їwaнну бGосл0ву.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
а
âl(
по
ïx
сто
ð x1
ле
g
хри
ïj(
стовъ
ðx
ї
ðx
є
ð x1
ва
g
нге
ïj(
ли
ðx
сте
ð x1
ї
g
w
ïj(
а
ð x1
нне
â<9
бо
ðu1
го
ìSs
сло
ïWJ
ве,
ìc
и
ïj((
чтемъ
g
бо
âl(
лэ
ðu
зни
ðu1
и
g
тру
Î +L4:
ды
ï x1
тво
ïWJ
z,
âl(
и
ï x1
ми
â<9
же
ðu1
тру
ìSs
ди
ïWJ
сz
ìZ
во
ïx
бла
g
го
âl(
вэ
ðu
сті
ðu1
и
g
хри
âl(
сто
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
вэ.
Покр0ву пrтhz бцdы.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
а
âl(
по
ïx
сто
ð x1
ле
g
хри
ïj(
стовъ
ðx
ї
ðx
є
ð x1
ва
g
нге
ïj(
ли
ðx
сте
ð x1
ї
g
w
ïj(
а
ð x1
нне
â<9
бо
ðu1
го
ìSs
сло
ïWJ
ве,
ìc
и
ïj((
чтемъ
g
бо
âl(
лэ
ðu
зни
ðu1
и
g
тру
Î +L4:
ды
ï x1
тво
ïWJ
z,
âl(
и
ï x1
ми
â<9
же
ðu1
тру
ìSs
ди
ïWJ
сz
ìZ
во
ïx
бла
g
го
âl(
вэ
ðu
сті
ðu1
и
g
хри
âl(
сто
Î ++C
---
âá88K(
---
ïêj#
---
ïQ
вэ.
М§нку дими1трію.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
ìc0
стра
ïx0
сто
âl(
те
ïx
рпче
ð x1
хри
â<9
стовъ
ï x1
ди
ìSJ
ми
ðR
трі
ïWJ
е,
ìZ
и
ïj(
чтемъ
g
че
âl(
стна
ðu
z
ðu
стра
ðu1
да
g
ні
Î +L4:
z
ï x1
тво
ïWJ
z,
âl(
я
ïx
же
ìc
за
ðR
хри
ïWJ
ста
ìZ
пре
ïx
те
âl(
рпэ
Î ++C
---
âá88K(
лъ
ïêj#
є
ïQ
си.
Ґрхaнгелwмъ.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
васъ
g
а
âl(
рха
â<9
нге
ï x1
ли
ìSJ
а
ðR
нге
ïWJ
ли,
g
и
âl(
всz
g
---
Î +L4:
во
ï x1
и
ïWJ
нства,
ìc
хе
ïx
ру
âl(
ви
ïx
ми
ðx
и
â<9
се
ðu1
ра
ìSs
фи
ïWJ
ми,
âl(
сла
ðu
вz
g
щихъ
âl(
го
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
спо
ïY
---
ðQ
да.
Другjи.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
васъ
g
а
âl(
рха
â<9
нге
ï x1
ли
ìSJ
а
ðR
нге
ïWJ
ли,
ìZ
на
ïj(
ча
g
ла,
âl(
вла
ðu
сти,
ðu
пре
ðu
сто
ðu1
ли
g
го
Î +L4:
сподь
ï x1
стві
ïWJ
z,
âl(
си
ïx
лы
ðx
и
â<9
хе
ðu1
ру
ìSs
ви
ïWJ
ми,
âl(
стра
ðu
шна
ðu
z
ðu1
се
g
ра
Î +L4:
фи
ï x1
---
ïWJ
ми
ìc
про
ïx
сла
âl(
влz
ðu1
ю
g
щихъ
âl(
го
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
спо
ïY
---
ðQ
да.
Знaменію пrтhz бцdы.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
âu
пре
ï x1
свz
âd
та
ïY
z
ìSs
дэ
ïWJ
во,
ìZ
бо
ï x1
го
g
и
âl(
збра
ðu
нна
ðu
z
ðu
t
ðu1
ро
g
ко
Î +L4:
ви
ï x1
---
ïWJ
це,
g
и
âl(
чтемъ
ïj(
o
ð x1
бразъ
â<9
твой
ï x1
че
ìSs
стны
ïWJ
и,
âl(
имъ
ðu
же
ðu1
по
g
ка
Î +L4:
за
ïx
ла
ìR
є
ïWJ
си
âU
пре
ìSJ
чу
ðR
дно
ïWJ
е
âl(
зна
Î ++C
---
âá88K(
---
ïx
ме
ìR
ні
ïQ
е.
С™лю ник0лэ.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
свz
âl(
ти
ïx
те
ðx
лю
ð x1
хри
â<9
стовъ
ðu1
ни
ìSJ
ко
ðR
ла
ïWJ
е,
ìc
и
ïj(
чтемъ
g
свz
âl(
ту
ðu
ю
ðu1
па
g
---
Î +L4:
мzть
ï x1
тво
ïWJ
ю,
âl(
ты
ïx
бо
â<9
мо
ðu1
ли
ìc
ши
ðR
за
ïWJ
насъ
ìc
хри
ïj(
ста
âl(
бо
ðu
га
ðl(
на
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ше
ïY
---
ðQ
гw.
Тріeмъ с™лемъ. Васи1лію вели1кому.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
свz
âl(
ти
ïx
те
ðx
лю
ð x1
хри
â<9
стовъ
ðu1
ва
ìSJ
си
ðR
лі
ïWJ
е,
ìc
и
ïx
же
âu
бла
ðu
го
ðu
че
ðu
стно
ðu
цер
ðu1
ковь
g
хри
Î +L4:
сто
ï x1
---
ïWJ
ву
ìc
не
ïY
по
âl(
ро
ðu1
чну
g
со
âl(
хра
Î ++C
---
âá88K(
нь
ï x1
ша
ïY
--
ðQ
гw.
Григ0рію бGосл0ву.
g
До
ïj(
стой
ð x1
но
ïj(
є
ì+C
---
áP
сть
ïx
ве
ð x1
ли
ïj(
ча
ìc1
ти
íz
тz
ðz
гри
ïáWJ(
го
ðx
рі
ð x1
є
â<9
бо
ðu1
го
ìR
сло
h
ве,
ìc1
глу
g
би
âl(
ны
ðl(
ду
ðu
ха
ðu
и
ðu
зы
ðl(
ска
ïx0
---
Î +R0
вша
âSK
гw,
ïx
и
ð x1
до
ïWs
бро
ìêk#
---
íW
ты
g
вэ
Î +k:
ща
ðL4:
ні
Î +k4:
z
ï x1
прі
âá88K(
и
ïj(4
мша
ðQ
гw.
Їwaнну златоyсту.
ìp
Ро
íW'
ди
ï+WJ.{
вси
âá88K(2
---
ïj(4
пэснь
ïWJ
ми
ï x1
по
g
ка
Î +ÐSay
z
Î +L>
ні
âSK
ю
ïx
про
ð x1
по
ïWJ
вэ
ìêk#
дни
íW
ка
áP
--,
ïx
зла
ð x1
то
ïj(
у
ìêk#
ста
íW
гw
áP
---
ïx
ї
ìc1
w
âá88K(
а
ïx
нна
ìR
бла
ïQ
жимъ.
РжcтвY їwaнна п®тчи.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
ìc0
пре
ïx0
до
âl(
те
ïx
че
ðj(
спа
ð x1
совъ
â<9
ї
ðu1
w
ìSs
а
ïWJ
нне,
ìc
и
ïj(
чтемъ
âl(
є
ðu
же
ðu1
t
g
не
Î +L4:
пло
ï x1
до
ïWJ
ве
âu1
пре
ìSJ
сла
ðR
вно
ïWJ
е
ìc
ро
ïx
же
âl(
ство
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
тво
ïY
---
ðQ
е.
Ти1хвинской бцdэ.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWs
тz
âu
пре
ï x1
свz
âd
та
ïY
z
ìSs
дэ
ïWJ
во,
ìZ
и
ïj(
чтем8
âl(
ðu
разъ
ðu
твой
g
че
Î +L4:
стны
ï x1
--
ïWJ
и,
âl(
пре
ìSs
сла
ðR
вно
ïWJ
е
g
по
âl(
во
ðu
зду
ðu
ху
ðu1
пре
g
хо
âl(
жде
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ні
ïY
---
ðQ
е.
Ґпcломъ петрY и3 пaвлу.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
васъ
g
а
âl(
по
ïx
сто
ð x1
ли
g
хри
ïj(
сто
ðx
вы
ðj(
пе
â<9
тре
ðu1
и
ìSs
па
ïWJ
вле,
ìc
и
ïx
же
âl(
весь
ðl(
мир8
ðu
ў
ðu
чень
ðu1
ми
g
сво
âl(
и
ðu
ми
ðu1
про
g
свэ
Î +L4:
ти
ï x1
---
ïWJ
вшихъ,
âu1
и
ìSJ
всz
ðR
ко
ïWJ
нцы
ìc
ко
ïY
хри
âl(
сту
ðu
при
âl(
ве
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
---
ïY
---
ðQ
дшихъ.
Положeнію ри1зы гDни.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWs
тz
âu
жи
ï x1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìZ
и
ï x1
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
вси
ðu
бо
ðu
же
ðu
стве
ðu
нны
ðu
z
ðu1
ри
g
зы
Î +L4:
тво
ï x1
е
ïWJ
z
âU
че
ìSs
стно
ïWJ
е
ìc1
по
g
ло
âl(
же
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ні
ïY
---
ðQ
е.
Прор0ку и3ліи2.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWs
тz
âu
жи
ï x1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìZ
и
ï x1
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
вси
ðu
бо
ðu
же
ðu
стве
ðu
нны
ðu
z
ðu1
ри
g
зы
Î +L4:
тво
ï x1
е
ïWJ
z
âU
че
ìSs
стно
ïWJ
е
ìc1
по
g
ло
âl(
же
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ні
ïY
---
ðQ
е.
Нерукотворeнному џбразу.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âu
мъ
ïWs
тz
âu
жи
ï x1
во
âd
да
ïx
вче
ìR
хри
ïáWJ.{2
сте,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu1
емъ
g
пре
âl(
чи
ðu
ста
ðu
гw
ðu
ли
ðu1
ца
g
---
Î +L4:
тво
ï x1
е
ïWJ
гw,
â<(4
пре
ìSJ
сла
ðR
вно
ïWJ
е
ìZ
во
ï x1
w
g
бра
âl(
же
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ні
ïY
---
ðQ
е.
Оµ3сэкновeнію главы2 їwaнна п®тчи.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
кре
âl(
сти
ïx
те
ðx
лю
ðj(
спа
ð x1
совъ
â<9
ї
ðu1
w
ìSs
а
ïWJ
нне,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
вси
ðu
че
ðu1
стны
g
z
Î +L4:
ти
ï x1
гла
ïWJ
вы,
ìc
ў
ï x1
сэ
g
кно
âl(
ве
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ні
ïY
--
ðQ
е.
Њбрётенію главы2 їwaнна п®тчи.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
кре
âl(
сти
ïx
те
ðx
лю
ðj(
спа
ð x1
совъ
â<9
ї
ðu1
w
ìSs
а
ïWJ
нне,
ìc
и
ïx
по
g
чи
âl(
та
ðu
емъ
ðu
вси
ðu
че
ðu1
стны
g
z
Î +L4:
ти
ï x1
гла
ïWJ
вы
g
њ
âl(
брэ
Î ++C
---
âá88K(
---
ïx
те
ìR
ні
ïQ
е.
На чyдо ґрхaнгела михaила.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
тz
g
ґ
âl(
рха
ïx
нге
ðx
ле
ð x1
хри
â<9
стовъ
ðu1
ми
ìSJ
ха
ðR
и
ïWJ
ле,
ìZ
и
ïj(
чтемъ
âu1
є
g
же
Î +L4:
в8хо
ï x1
---
ïWJ
нэхъ,
âU
пре
ìSJ
сла
ðR
вно
ïWJ
е
ìZ
чу
ï x1
до
g
тво
âl(
ре
ðu
ні
ðu
е
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
тво
ïY
---
ðQ
е.
Прес™ёй бцdэ.
g
До
ïj(
стой
ð x1
но
ïj(
є
ì+C
---
g
сть
ïx
ве
ð x1
ли
ïj(
ча
ìc1
ти
íz
тz
g
бо
ëâðu1
го
ïóe
ро
ìB
--
ì+SJ.{
ди
h
це,
íz
че
ïáWJ(
стнэй
âu
шу
ðu
ю
ðu
хе
ïx0
---
Î +R0
ру
âSN
вим8,
ï x1
и
ïWs
сла
ïL9
внэй
ìc1
шу
íz
ю
g
без
Î +k:
раз
ðc1
су
Î +k4:
жде
ïY4
ні
âá88K(
z
ïx
се
ìR
ра
ïQ
фимъ.
Скорбsщимъ рaдость бцdэ.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWs
тz
âu
пре
ï x1
свz
âd
та
ïY
z
ìSs
дэ
ïWJ
во,
ìZ
и
ï x1
про
g
сла
âl(
влz
ðu
емъ
ðu
ми
ðu
лость
ðu1
и
g
ще
Î +L4:
дро
ïx
ты
ìR
тво
ïWJ
z,
âl(
и
ïx
же
ðx
в8бо
ðx
лэ
ðx
знехъ
ðx
и
ðx
не
ðx
ду
ð x1
зэхъ
â<9
по
ï x1
сэ
ìSJ
ща
ðR
е
ïWJ
ши,
ìZ
и
ïj(
всэмъ
g
ско
âl(
рбz
ðu
щимъ
ðu
ра
ðu
дость
âu1
по
g
да
âl(
ва
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
е
ïY
---
ðQ
ши.
Всёмъ с™hмъ.
ìp
Ве
ïY
ли
âl4(
ча
ï+WJ.{
---
Î +L>
е
âl(
мъ
ïWJ
васъ
g
а
âl(
по
ïx
сто
ðx
ли
ðx
про
ðx
ро
ðx
цы
ðx
и
ðx
му
ðx
че
ðx
ни
ðx
цы
ð x1
и
â<9
вси
ï x1
свz
ìSs
ті
ïWJ
и,
ìZ
и
ïj(
чтем8
g
свz
âl(
ту
ðu
ю
ðu1
па
g
мzть
Î +L4:
ва
ï x1
---
ïWJ
шу,
âl(
вы
ï x1
бо
â<9
мо
ðu1
ли
ìc
те
ðR
за
ïWJ
насъ
ìZ
хри
ïj(
ста
âl(
бо
ðu
га
ðl(
на
Î ++C
---
âá88K(
---
ï x1
ше
ïY
---
ðQ
гw.