Литургия иргизского роспева

ìk(
Го
ðc
спо
ðc
ди
ðc
по
ðk(
ми
ðQ
луй.
- G
Го
öSK
---
íW,
спо
ö+SK{?
ди
íj{
по
ãc1
---
- G
ми
öSK
луй.
ìk(
Го
ðc
спо
ðc
ди
ðc
по
ðk(
ми
ðQ
луй.
- G
По
öSK
да
íW,
й
ö+SK{?
го
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
--
íj{
спо
öQ
ди.
- G
Те
öSK
бе
íW,
---
ö+SK{?
го
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
---
íj{
спо
öQ
ди.
- G
Ґ
öSK
---
íW,
---
ö+SK{?
---
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
ми
íj{
---
öQ
нь.
öl{
И#
íj{
ду
öáSK9
---
íj{
хо
ãc1
ви
ãSJ
тво
íj{
е
öQ
му.
- G
N
öSK
тца
íW,
---
ö+SK{?
и
íj{
---
ãc1
сы
- G
---
öSK
на
íz
и
g
свz
öl{
та
íz
го
ãk{
ду
ðc1
--
ãSJ
---
íj{
---
ðw)
--
öD
ха
ïDs
свz
â+SK{.2
ту
ï+e
---
ìSJ
ю
ð+C
трой
öSK
цу
ïáDJ(
є
ìk(4
ди
íz
но
ðj{
су
ãc1
---
ãSJ
щну
íWJ
---
öD
ю
ðSK
и
íj{4
не
- G
ра
ìSs
здэ
ì+SJ{.
---
öSK
---
ðl{
---
íj{
---
ãc1
---
- G
---
öl{
---
íWJ
ль
ãQ
ну.
 
Вёрую во є3ди1наго.
ïDs
Ми
â+SK{.2
---
ï+e
---
ìSJ
лость
ð+C
ми
öSK
ръ
ïáDJ(
жер
ìk(4
тву
öl{
и
íz
пэ
ðj{
---
ãc1
---
ãSJ
---
íj{
ні
öQ
е.
- G
И#
öSK
со
íW,
---
ö+SK{?2
---
íj{
---
ðWJ
ду
ãc1
--
ãSJ
хомъ
íj{
тво
öQ
имъ.
ìk(
И$
öv1
---
ãc1
---
ãSa
---
íj{
ма
öSK
мы
íj{
ко
ãX
---
ìáSJ92
---
íz
го
öáSK9
---
íj{
спо
ãQ
ду.
ïDs
До
â+SK{.2
сто
ï+e
---
ìSJ
---
ð+C
й
öSK
но
ïáDJ(
и
ìk(4
---
íz
пра
ðj{
---
ãc1
---
ãk{
---
íWJ
ве
öQ
дно.
- G
Свz
öSK
тъ
íW,
свzтъ
ö+SK{?
свz
íj{
тъ
ãc1
го
g
---
öSK
сподь
íz
са
öáSK9
---
íj{
ва
ãX
о
ðc1
--
ãSJ
--
íj{
---
ðw)
---
öD
фъ
ïDs
и
â+SK{.2
---
ï+e
---
ìSJ
спо
ð+C
---
öSK
лнь
ïáDJ(
не
ìk(
бо
öv
и
íz
зе
ðj{
---
ãc1
--
ãSJ
---
íWJ
---
öD
лю
íz
сла
öáSK9
---
íj{
вы
ãX
тво
ðk{4
---
ãSJ
---
íWJ
---
ðw)
е
öD
z
ïDs
w
â+SK{.2
---
ï+e
са
ìSJ
нна
ð+C
в8вы
öSK
шних8
ïáDJ(
бла
ìk(
го
öv
сло
íz
ве
ðj{
нъ
ãc1
грz
ãSJ
ды
íWJ
---
öSK
и
íj{4
во
-- G
---
ìSs
---
ì+SJ{.
---
öSK
---
ðl{4
и
ãk{4
мz
-- G
го
öl{
спо
íWJ
---
ãSJ
дне
ïDs
w
â+SK{.2
---
ï+e
са
ìSJ
---
ð+C
---
öSK
нна
ïáDJ(
в8вы
ìk(4
---
íz
---
ðj{
---
ãc1
--
- G
---
öSK
---
íWJ
---
ãQ
шнихъ.
- G
Ґ
öSK
---
íW,
---
ãc1
---
ãSJ
ми
íj{
---
öQ
нь.
- G
Ґ
öSK
---
íW,
---
ö+SK{?
---
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
ми
íj{
---
öQ
нь.
- G
По
öSK
емъ
íW,
тz
ö+SK{?
бла
íj{
го
öl{2
сло
íj{
вимъ
ãk{2
тz
íz
бла
g
--
öl{
го
íj{
да
ãX
ри
ðc1
--
ãSJ
---
íj{
---
ðw)
мъ
öD
тz,
ïDs
го
â+SK{.2
---
ï+e
спо
ìSJ
---
ð+C
---
öSK
ди
ïáDJ(
мо
ìk(4
---
íz
---
ðj{
---
ãc1
--
ãSJ
лим
íWJ
ти
öD
сz
íj{4
бо
-- G
же
ìSs
на
ì+SJ{.
---
öSK
---
ðl{
---
íj{
---
ãc1
--
-- G
---
öl{
---
íWJ
---
ãQ
шъ.
 
Дост0йно є4сть.
- G
Ґ
öSK
---
íW,
--
ãc1
--
ãSJ
ми
íj{
---
öQ
нь.
- G
И#
öSK
со
íW,
---
ö+SK{?2
---
íj{
---
ðWJ
ду
ãc1
--
ãSJ
хом8
íj{
тво
öQ
имъ.
ìk(
Го
ðc
спо
ðc
ди
ðc
по
ðk(
ми
ðQ
луй.
- G
Го
öSK
---
íW,
спо
ö+SK{?
ди
íj{
по
ãc1
---
- G
ми
öSK
луй.
ìk(
Го
ðc
спо
ðc
ди
ðc
по
ðk(
ми
ðQ
луй.
- G
По
öSK
да
íW,
й
ö+SK{?
го
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
--
íj{
спо
öQ
ди.
- G
Те
öSK
бе
íW,
---
ö+SK{?
го
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
---
íj{
спо
öQ
ди.
Їєрeй: И# спод0би нaсъ.
Ли1къ: Џ§е нaшъ. глaсъ з7.
öp2
Џ
íw
тче
ðj{
нашъ
ðw
и
ðw
же
ðw
є
ðw1
си
öd
на
ãZ
не
íz
бе
öSK
сэхъ
íz
да
g
свz
ïDJ
ти
ìc
тсz
â+SK{.
и
ïY
мz
ìc
тво
öD
е
ìL9
да
öv1
прі
ãc1
и
g
детъ
öSK
цар
ðl{
стві
ö ëH
е
íL"
тво
ãS y
е
íW
--
g
да
ïDs
бу
ìc
детъ
â+SK{.
во
ïY
лz
ìc
тво
öD
z
öv1
я
g
кw
ïj(
на
ìR
не
öv
бе
ðv
си
ðv
и
ðv
на
ìc1
зе
íW y
мли
ãs
--
ì+C
хлэб8
g
наш8
ïY
на
öêD6
су
íW y
▼щны
ãS
и
ïDs
даждь
â+SK{.
намъ
öSK
днесь
öv1
и
g
w
ïj(
ста
ìR
ви
öl{
намъ
ì+C
до
g
--
ïY
лги
öêD6
на
íW y
--
ãS
ша
ìL9
я
öv1
кw
ãc1
же
g
и
öl{
мы
ö H
w
ëíL"
ста
ãS y
влz
íW
емъ
ïw
дол
ðw
жни
ïDJ
ком8
â+SK{.
на
ïj(4
--
öD
шимъ
ãc
и
ðc1
не
g
в8ве
öSK
ди
íj{
насъ
ðw
во
ðw
и
ðw1
ску
öd
ше
- G
ні
öSK
е
ðv1
но
g
и
ïj(4
зба
öA'
ви
ì+C
насъ
g
t
ïY
лу
öêD6
ка
íW y
ва
ãQ
го.
ìk(
Ґ
ÐQ
минь.
öl{
И#
íj{
ду
öáSK9
---
íj{
хо
ãc1
ви
ãSJ
тво
íj{
е
öQ
му.
-- G
Те
öSK
бе
íW,
---
ö+SK{?
го
íj{
---
ãc1
--
ãSJ
---
íj{
спо
öQ
ди.
íj{4
Ґ
-- G
---
ìSs
ми
ì+SJ{.
---
öSK
---
ðl{
---
íj{
---
ãc1
--
-- G
---
öl{
---
íWJ
---
ãQ
нь.
-- G
Е#
öSK
ди
íW,
---
ö+SK{?
---
íj{{
---
ãk{4
---
- G
нъ
öSK
свzтъ
íz
є
g
--
öl{
дин8
íj{
го
ãX
спо
ðk{4
--
ãSJ
--
íj{
--
ðw)
--
öD
дь
ïDs
и3
â+SK{.2
сусъ
ï+e
хри
ìSJ
сто
ð+C
---
öSK
съ
ïáDJ(
в8сла
ìk(4
---
íz
ву
ðj{
бо
ãc1
---
ãSJ
гу
íWJ
n
öD
тцу
íj{4
ґ
-- G
---
ìSs
ми
ì+SJ{.
---
öSK
---
ðl{
---
íj{
---
ãc1
--
-- G
---
öl{
---
íWJ
---
ãQ
нь.